Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

      
                   Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ        ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 4 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ! Απειλή για τη δημόσια υγεία!
Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τον κορεσμένο ΧΥΤΑ Κατερίνης

      Απειλή για την δημόσια υγεία χαρακτηρίζουν το ΧΥΤΑ της Κατερίνης οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, σε ερώτηση που κατέθεσαν προς του υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι βουλευτές του ΚΚΕ, στο κείμενο της ερώητησής τους, επικαλούνται την πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για άμεση παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ζητώντας από τους αρμόδιους υπουργούς, να επιλύσουν το πρόβλημα που δημιουργείται στη διαχείριση των απορριμμάτων για την Κατερίνη.

      Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης των δύο βουλευτών, έχει ως εξής: «Την παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης, στη θέση «Μπουφόλακας» του Δήμου Κατερίνης, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και πρόκλησης κατολισθήσεων ζήτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.
     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτοψίας που διενήργησε κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρά την παράταση που έχει ήδη δοθεί, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εκτελεστούν τα έργα επέκτασης στο Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και τυχόν κατολίσθησης.
     Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον ΧΥΤΑ Κατερίνης, που λειτουργεί από το 2001 και εξυπηρετεί τους Δήμους Κατερίνης και Πύδνας – Κολινδρού, ήδη από το 2013 έχει πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Υπάρχει σήμερα υπέρβαση του όγκου απορριμμάτων κατά 100.000m3 και των κλίσεων του τελικού απορριμματικού πρανούς με αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες στρώσεις τελικής κάλυψης, απαραίτητες για την περιβαλλοντική και γενικότερη προστασία του απορριμματικού αναγλύφου, να μην μπορούν να προστεθούν στον υφιστάμενο όγκο αποβλήτων.
     Οι δύο δεξαμενές των στραγγισμάτων (υγρών αποβλήτων) έχουν υπερχειλίσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς δε λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας τους (ο μηχανισμός αντίστροφης όσμωσης), αφού τα μηχανήματα καθαρισμού έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος του χρόνου χωρίς καμία συντήρηση. Τα υγρά απόβλητα στη συνέχεια χύνονται στο ρέμα του Μπουφόλακα και από εκεί, αφού πρώτα ποτίσουν στο πέρασμά τους τις υπόγειες υδροφόρες κοιλότητες, καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
      Αν και δεν έχουν κατασκευαστεί οι δύο γεωτρήσεις ανάντη και κατάντη του ΧΥΤΑ, που αναφέρονται στη μελέτη, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των υπόγειων υδάτων της περιοχής, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη σοβαρή ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, καθώς και της θαλάσσιας περιοχής εκφόρτωσης των στραγγισμάτων αλλά και του εδάφους.
     Δεν υπάρχει, επίσης, χώρος δειγματοληψίας εισερχομένων φορτίων, ώστε να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εισερχομένων φορτίων πριν την διάθεση.
      Η δημιουργηθείσα περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα που εκτείνεται απειλητικά στην γύρω περιοχή και κατά μήκος της πορείας των στραγγισμάτων προς τη θάλασσα είχε σαν αποτέλεσμα από το 2011 και μέχρι σήμερα ο δήμος Κατερίνης να έχει πληρώσει δύο τσουχτερά πρόστιμα για περιβαλλοντικές κλπ παραβάσεις στον ΧΥΤΑ.
Να σημειωθεί πως είχε παρθεί ήδη απόφαση (αριθμ. πρωτ. οικ. 369438/7463/9-9-2016 ΑΔΑ:7ΤΣΗ7ΛΛ-Ζ9Ξ) παύση λειτουργίας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας όλων των φατνωμάτων του ΧΥΤΑ Κατερίνης βάσει του αρ. (15) της υπ’ αριθμ.29407/3508/02 κοινής υπουργικής απόφασης και του ν. 1650/1986 όπως ισχύει σήμερα (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 6943/15-9-2016).
     Η κατάσταση αυτή, είναι προφανώς γνωστή στα αρμόδια Υπουργεία, και ιδιαίτερα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ.Εσ., αλλά καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει εκδηλωθεί.
Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για:
-Την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων του «ΧΥΤΑ», ΧΑΔΑ πλέον, και το οριστικό κλείσιμο και αποκατάστασή του.
-Την άμεση κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κατερίνης, στη θέση «Μπουφόλακας» του Δήμου Κατερίνης για την εξυπηρέτηση των Δήμων Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού.
-Την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των πιο πάνω δήμων, στο ενδιάμεσο διάστημα, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, κατά την κρίση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου.»

Πηγή:  http://www.eptanews.gr/index.php/news/item/876-apeili-gia-ti-dimosia-ygeia

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Δευτέρα 17/7/2017 στις 19:30 μ.μ.

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικο συμβουλιο κατερινης                            
      Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ ΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
                             
Καλείσθε να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Χο Τσι Μινχ, ο «φωτισμένος» Βιετναμέζος

Χου του 1890 όταν γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμελλε να ηγηθεί των δυνάμεων του Βιετνάμ για την οριστική ανεξαρτησία της χώρας. Το πραγματικό όνομά του ήταν Nguyen Tat Thanh, όμως στην παγκόσμια ιστορία θα μείνει γνωστός ως Χο Τσι Μινχ, ο «φωτισμένος».


Αποτέλεσμα εικόνας για xo tsi min

Ο Χο Τσι Μινχ γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό του Βιετνάμ, το οποίο αποτελούσε μέρος της Γαλλικής αποικίας στην Ινδοκίνα. Ο πατέρας του είχε ενταχθεί στον αγώνα κατά των αποικιοκρατών, μεταδίδοντας το μήνυμα της ανεξαρτησίας και στα παιδιά του. Κλείνοντας τα είκοσι ο Χο Τσι Μινχ αποφασίζει να μπαρκάρει συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες και εικόνες.

Το αρχαίο παιχνίδι που έσωσε ένα χωριόΟι 4.000 από τις 6.000 των κατοίκων του χωριού αυτού παίζουν σκάκι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τουλάχιστον, ένας άνθρωπος σε κάθε σπίτι ξέρει σκάκι. «Δεν θέλουμε να βλέπουμε τηλεόραση, θέλουμε να παίζουμε σκάκι και να κουβεντιάζουμε… Έρχονται από τη Γερμανία, ακόμη και τις ΗΠΑ για να μάθουν να παίζουν ή για να βελτιώσουν την τεχνική τους…»

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τετάρτη, 24/5 στις 19:30 μμ


Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης   Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ ΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Λειψανολατρεία: Τα απομεινάρια μιας πίστης


Σχετική εικόναΚάποιος ισχυρίζεται ότι έχει ένα πούπουλο από το φτερό του αγγέλου Γαβριήλ, και ο Επίσκοπος του Μάιντς έχει μια φλόγα από την καιόμενη βάτο του Μωϋσή. Και πώς συμβαίνει να έχουν θαφτεί στη Γερμανία δεκαοχτώ απόστολοι, τη στιγμή που ο Χριστός είχε μονάχα δώδεκα;» - Η φράση αποδίδεται στον Μαρτίνο Λούθηρο. Αν έχει όντως ειπωθεί, πόσο επίκαιρη συνεχίζει να είναι σήμερα, 500 χρόνια αργότερα...

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Σχεδόν 3 μήνες κλειστή θα παραμείνει η αερογέφυρα Κορινού(από 6 Ιουν έως 31 Αυγ 2017)

Αναδημοσιεύουμε από korinosnews.blogspot.g

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την υπεύθυνη επικοινωνίας της Αυτοκινητόδρο μου Αιγαίου Α.Ε. κ. Ειρήνη Ζαβρίδου για το θέμα των εργασιών στην αερογέφυρα Κορινού, μας γνωστοποίησε τα παρακάτω:

Σχετικά με το ερώτημά σας για την γέφυρα του Κορινού θα ήθελα κατ’ αρχή να σημειώσω ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ενίσχυσης των θεμελίων και των βάθρων της γέφυρας.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Αυτά είναι τα 140 προαπαιτούμενα για να κλείσει η αξιολόγηση
Ασφυκτικές προθεσμίες έχει πλέον το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να υλοποιήσει τα 140 προαπαιτούμενα που ζητούν οι δανειστές, προκειμένου να κλείσει η β’ αξιολόγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ναυτεμπορικής», η οποία δημοσιοποίησε τον κατάλογο, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην υλοποίησή τους με νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις ή εφαρμοστικές εγκυκλίους καθώς από τα 140 προαπαιτούμενα τα 80 χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση ή υπουργικές αποφάσεις.

Αυτός είναι ο κατάλογος με τα 140 προαπαιτούμενα:

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Δευτέρα 3/4/ στις 19:30 μ.μ.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 

συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Θάνος Βερέμης: «Οι ήρωες της Επανάστασης ήταν άνθρωποι σαν κι εμάς»


«Θα έπρεπε να γιορτάζαμε την 25η Μαρτίου έχοντας απομαγεύσει λίγο την Ιστορία μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να 
απαρνηθούμε τα ζωτικά μας ψεύδη» λέει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θάνος Βερέμης. Ο γνωστός ιστορικός σημειώνει ότι η Ιστορία που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο πρέπει ασφαλώς να αλλάξει, αλλά με τη συνδρομή ενός «ευφυούς εκλαϊκευτή». Έτσι, συμπληρώνει, θα αποφεύγαμε πολλές κατοπινές απογοητεύσεις.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΟΜΝΕΣ: Κάτι όμορφο γεννιέται στο Κιλκίς

 
Στο Κιλκίς γίνονται όμορφα πράγματα. Κι αυτή τη φορά τα κάνει η οργάνωση ΟΜΝΕΣ. Μια οργάνωση που κατάφερε να στεγάσει μέχρι τώρα 220 πρόσφυγες σε σπίτια και διαμερίσματα του νομού. Και δεν σταματά…

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ δημιουργήθηκε από ανθρώπους που προέρχονται από τα κοινωνικά κινήματα, που

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τρίτη 21/3 στις 18:30 μ.μ.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: