Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ! Απειλή για τη δημόσια υγεία!
Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τον κορεσμένο ΧΥΤΑ Κατερίνης

      Απειλή για την δημόσια υγεία χαρακτηρίζουν το ΧΥΤΑ της Κατερίνης οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, σε ερώτηση που κατέθεσαν προς του υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι βουλευτές του ΚΚΕ, στο κείμενο της ερώητησής τους, επικαλούνται την πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για άμεση παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ζητώντας από τους αρμόδιους υπουργούς, να επιλύσουν το πρόβλημα που δημιουργείται στη διαχείριση των απορριμμάτων για την Κατερίνη.

      Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης των δύο βουλευτών, έχει ως εξής: «Την παύση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης, στη θέση «Μπουφόλακας» του Δήμου Κατερίνης, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και πρόκλησης κατολισθήσεων ζήτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.
     Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτοψίας που διενήργησε κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρά την παράταση που έχει ήδη δοθεί, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εκτελεστούν τα έργα επέκτασης στο Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και τυχόν κατολίσθησης.
     Συγκεκριμένα, η κατάσταση στον ΧΥΤΑ Κατερίνης, που λειτουργεί από το 2001 και εξυπηρετεί τους Δήμους Κατερίνης και Πύδνας – Κολινδρού, ήδη από το 2013 έχει πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Υπάρχει σήμερα υπέρβαση του όγκου απορριμμάτων κατά 100.000m3 και των κλίσεων του τελικού απορριμματικού πρανούς με αποτέλεσμα οι προβλεπόμενες στρώσεις τελικής κάλυψης, απαραίτητες για την περιβαλλοντική και γενικότερη προστασία του απορριμματικού αναγλύφου, να μην μπορούν να προστεθούν στον υφιστάμενο όγκο αποβλήτων.
     Οι δύο δεξαμενές των στραγγισμάτων (υγρών αποβλήτων) έχουν υπερχειλίσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς δε λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας τους (ο μηχανισμός αντίστροφης όσμωσης), αφού τα μηχανήματα καθαρισμού έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος του χρόνου χωρίς καμία συντήρηση. Τα υγρά απόβλητα στη συνέχεια χύνονται στο ρέμα του Μπουφόλακα και από εκεί, αφού πρώτα ποτίσουν στο πέρασμά τους τις υπόγειες υδροφόρες κοιλότητες, καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή του Κορινού με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
      Αν και δεν έχουν κατασκευαστεί οι δύο γεωτρήσεις ανάντη και κατάντη του ΧΥΤΑ, που αναφέρονται στη μελέτη, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των υπόγειων υδάτων της περιοχής, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη σοβαρή ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, καθώς και της θαλάσσιας περιοχής εκφόρτωσης των στραγγισμάτων αλλά και του εδάφους.
     Δεν υπάρχει, επίσης, χώρος δειγματοληψίας εισερχομένων φορτίων, ώστε να διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εισερχομένων φορτίων πριν την διάθεση.
      Η δημιουργηθείσα περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα που εκτείνεται απειλητικά στην γύρω περιοχή και κατά μήκος της πορείας των στραγγισμάτων προς τη θάλασσα είχε σαν αποτέλεσμα από το 2011 και μέχρι σήμερα ο δήμος Κατερίνης να έχει πληρώσει δύο τσουχτερά πρόστιμα για περιβαλλοντικές κλπ παραβάσεις στον ΧΥΤΑ.
Να σημειωθεί πως είχε παρθεί ήδη απόφαση (αριθμ. πρωτ. οικ. 369438/7463/9-9-2016 ΑΔΑ:7ΤΣΗ7ΛΛ-Ζ9Ξ) παύση λειτουργίας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας όλων των φατνωμάτων του ΧΥΤΑ Κατερίνης βάσει του αρ. (15) της υπ’ αριθμ.29407/3508/02 κοινής υπουργικής απόφασης και του ν. 1650/1986 όπως ισχύει σήμερα (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 6943/15-9-2016).
     Η κατάσταση αυτή, είναι προφανώς γνωστή στα αρμόδια Υπουργεία, και ιδιαίτερα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ.Εσ., αλλά καμία ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει εκδηλωθεί.
Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για:
-Την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων του «ΧΥΤΑ», ΧΑΔΑ πλέον, και το οριστικό κλείσιμο και αποκατάστασή του.
-Την άμεση κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία της επέκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κατερίνης, στη θέση «Μπουφόλακας» του Δήμου Κατερίνης για την εξυπηρέτηση των Δήμων Κατερίνης και Πύδνας-Κολινδρού.
-Την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των πιο πάνω δήμων, στο ενδιάμεσο διάστημα, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, κατά την κρίση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου.»

Πηγή:  http://www.eptanews.gr/index.php/news/item/876-apeili-gia-ti-dimosia-ygeia

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Δευτέρα 17/7/2017 στις 19:30 μ.μ.

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικο συμβουλιο κατερινης                            
      Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ ΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
                             
Καλείσθε να προσέλθετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Χο Τσι Μινχ, ο «φωτισμένος» Βιετναμέζος

Χου του 1890 όταν γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμελλε να ηγηθεί των δυνάμεων του Βιετνάμ για την οριστική ανεξαρτησία της χώρας. Το πραγματικό όνομά του ήταν Nguyen Tat Thanh, όμως στην παγκόσμια ιστορία θα μείνει γνωστός ως Χο Τσι Μινχ, ο «φωτισμένος».


Αποτέλεσμα εικόνας για xo tsi min

Ο Χο Τσι Μινχ γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό του Βιετνάμ, το οποίο αποτελούσε μέρος της Γαλλικής αποικίας στην Ινδοκίνα. Ο πατέρας του είχε ενταχθεί στον αγώνα κατά των αποικιοκρατών, μεταδίδοντας το μήνυμα της ανεξαρτησίας και στα παιδιά του. Κλείνοντας τα είκοσι ο Χο Τσι Μινχ αποφασίζει να μπαρκάρει συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες και εικόνες.

Το αρχαίο παιχνίδι που έσωσε ένα χωριόΟι 4.000 από τις 6.000 των κατοίκων του χωριού αυτού παίζουν σκάκι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τουλάχιστον, ένας άνθρωπος σε κάθε σπίτι ξέρει σκάκι. «Δεν θέλουμε να βλέπουμε τηλεόραση, θέλουμε να παίζουμε σκάκι και να κουβεντιάζουμε… Έρχονται από τη Γερμανία, ακόμη και τις ΗΠΑ για να μάθουν να παίζουν ή για να βελτιώσουν την τεχνική τους…»

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τετάρτη, 24/5 στις 19:30 μμ


Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης   Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ ΗΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Λειψανολατρεία: Τα απομεινάρια μιας πίστης


Σχετική εικόναΚάποιος ισχυρίζεται ότι έχει ένα πούπουλο από το φτερό του αγγέλου Γαβριήλ, και ο Επίσκοπος του Μάιντς έχει μια φλόγα από την καιόμενη βάτο του Μωϋσή. Και πώς συμβαίνει να έχουν θαφτεί στη Γερμανία δεκαοχτώ απόστολοι, τη στιγμή που ο Χριστός είχε μονάχα δώδεκα;» - Η φράση αποδίδεται στον Μαρτίνο Λούθηρο. Αν έχει όντως ειπωθεί, πόσο επίκαιρη συνεχίζει να είναι σήμερα, 500 χρόνια αργότερα...

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Σχεδόν 3 μήνες κλειστή θα παραμείνει η αερογέφυρα Κορινού(από 6 Ιουν έως 31 Αυγ 2017)

Αναδημοσιεύουμε από korinosnews.blogspot.g

Κατόπιν επικοινωνίας μας με την υπεύθυνη επικοινωνίας της Αυτοκινητόδρο μου Αιγαίου Α.Ε. κ. Ειρήνη Ζαβρίδου για το θέμα των εργασιών στην αερογέφυρα Κορινού, μας γνωστοποίησε τα παρακάτω:

Σχετικά με το ερώτημά σας για την γέφυρα του Κορινού θα ήθελα κατ’ αρχή να σημειώσω ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ενίσχυσης των θεμελίων και των βάθρων της γέφυρας.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Αυτά είναι τα 140 προαπαιτούμενα για να κλείσει η αξιολόγηση
Ασφυκτικές προθεσμίες έχει πλέον το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να υλοποιήσει τα 140 προαπαιτούμενα που ζητούν οι δανειστές, προκειμένου να κλείσει η β’ αξιολόγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ναυτεμπορικής», η οποία δημοσιοποίησε τον κατάλογο, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην υλοποίησή τους με νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις ή εφαρμοστικές εγκυκλίους καθώς από τα 140 προαπαιτούμενα τα 80 χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση ή υπουργικές αποφάσεις.

Αυτός είναι ο κατάλογος με τα 140 προαπαιτούμενα:

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Δευτέρα 3/4/ στις 19:30 μ.μ.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 

συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Θάνος Βερέμης: «Οι ήρωες της Επανάστασης ήταν άνθρωποι σαν κι εμάς»


«Θα έπρεπε να γιορτάζαμε την 25η Μαρτίου έχοντας απομαγεύσει λίγο την Ιστορία μας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να 
απαρνηθούμε τα ζωτικά μας ψεύδη» λέει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θάνος Βερέμης. Ο γνωστός ιστορικός σημειώνει ότι η Ιστορία που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο πρέπει ασφαλώς να αλλάξει, αλλά με τη συνδρομή ενός «ευφυούς εκλαϊκευτή». Έτσι, συμπληρώνει, θα αποφεύγαμε πολλές κατοπινές απογοητεύσεις.

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΟΜΝΕΣ: Κάτι όμορφο γεννιέται στο Κιλκίς

 
Στο Κιλκίς γίνονται όμορφα πράγματα. Κι αυτή τη φορά τα κάνει η οργάνωση ΟΜΝΕΣ. Μια οργάνωση που κατάφερε να στεγάσει μέχρι τώρα 220 πρόσφυγες σε σπίτια και διαμερίσματα του νομού. Και δεν σταματά…

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ δημιουργήθηκε από ανθρώπους που προέρχονται από τα κοινωνικά κινήματα, που

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τρίτη 21/3 στις 18:30 μ.μ.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Βαριά προσφυγική άνοιξη

Αποτέλεσμα εικόνας για προσφυγες μεταναστεςΗ μέρα πλησιάζει. Από τις 15 Μαρτίου, την επόμενη εβδομάδα, θα ξεκινήσει η σταδιακή επανέναρξη των επιστροφών προσφύγων στην Ελλάδα, μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου, σύμφωνα με την απόφαση του Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Τα 15 πιο «μολυσμένα» φρούτα και λαχανικά - Η νέα λίστα με τα 15 πιο «καθαρά» από φυτοφάρμακα
Σας αρέσουν οι φράουλες, τα μήλα, τα αχλάδια και οι πατάτες; ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείτε όταν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες καθώς όπως δείχνει έρευνα περιέχουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε σχέση με τα υπόλοιπα φρούτα και λαχανικά.

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Στον Πλαταμώνα το βορειότερο άκρο του μυκηναϊκού πολιτισμού
Πλούσια κτερισμένα νεκροταφεία με τάφους που ανοίγονται ξανά και ξανά -έως και τρεις φορές- και επαναχρησιμοποιούνται και ήρθαν στο φως κατά τη διάνοιξη της ΠΑΘΕ στην περιοχή του Πλαταμώνα, αποδεικνύουν ότι ο Μακεδονικός Ολυμπος αποτελεί το βορειότερο άκρο του μυκηναϊκού πολιτισμού, του σπουδαίου αυτού οικονομικού και κοινωνικού συστήματος στον ελλαδικό χώρο.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Θανάσης Καρτερός: Αν ήμουνα πρωθυπουργός...


Αν ήμουνα πρωθυπουργός... Μη μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει στη 
δουλειά, στην καφετέρια, στην εφορία, στην πολεοδομία. Εκατομμύρια 
συμπατριώτες μας πιστεύουν ότι κάνουν για πρωθυπουργοί, και μάλιστα ότι θα ήταν καλύτεροι από τον τύπο που κατέχει τη μισητή για πολλούς, αλλά και τόσο αγαπητή για περισσότερους, καρέκλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και διανοούμενοι όπως ο Βαμβακάρης και ο Ζαμπέτας υπέκυψαν στον πειρασμό. Ο ένας τραγούδησε ότι ήθελε να είναι πρωθυπουργός για να πατάει τον αργιλέ στη Βουλή, ο άλλος για να κάνει υπουργό τον Μπιθικώτση.

Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης και τα νέα μέλη της Οικονομικής & της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΟι διαδικασίες εκλογής του νέου προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διενεργήθηκαν σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ειδικής συνεδρίασης. 

Νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη η Καλλιόπη Τζουμέρκα – Μπατάλα,
 αντιπρόεδρος ο Χρήστος Λιανός και 
Γραμματέας ο Περικλής Αμοιρίδης.

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης για την εκλογή Προεδρείου και των μελών των επιτροπών. Κυριακή 5/3 στις 11:30 π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30, για τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                          Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

                                Αθανάσιος Λιακόπουλος

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε: Αρχίζουν ξανά οι έλεγχοι για το κάπνισμα.Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας, σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές σε όλους τους Δημόσιους Χώρους (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες Υπηρεσίες κλπ).

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ο Κουνέλλης των φτωχών και της εργατικής τάξης

Αποτέλεσμα εικόνας για δημητρης Κουνέλης
Της Βασιλίκας Σαριλάκη

Πέθανε χθες στην Ρώμη σε ηλικία 81 ετών ο μεγαλόπνοος διεθνής ζωγράφος και γλύπτης μας Γιάννης Κουνέλλης. Ήταν ένας από τους κορυφαίους ιδρυτές της «Arte Povera».Ο Κουνέλλης γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1936 στην Πειραιά και από τη δεκαετία του 1950 επέλεξε ως τόπο διαμονής του την Ιταλία, όπου σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης. Ύστερα διετέλεσε καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ντίσελντορφ.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Χρήστος Κάτσικας. Ο Ν. Μπελογιάννης, οι ναζιστές και η Καθημερινή

Ποιος έρχεται να συνδράμει τους χρυσαυγίτες; Ο γνωστός αρθρογράφος της Καθημερινής κ. Στέφανος ΚασιμάτηςΗ Βουλή με απόφαση του πρόεδρου της θα τιμήσει, όπως γράφεται, τη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη με αφορμή την συμπλήρωση 65 χρόνων από την εκτέλεσή του, στις 30 Μάρτη 1952

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Το Θεογέφυρο του ποταμού Καλαμά (βίντεο)
Καλά κρυμμένο βόρεια του χωριού Λίθινο, στον δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων, μπορεί κανείς να θαυμάσει ένα πανέμορφο τοπίο, από αυτά που μόνο η φύση μπορεί να δημιουργήσει.

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Κώστας Βεργόπουλος: Φθάνει ο κόμπος στο χτένι με το ελληνικό ζήτημα

Συνέντευξη στον Παύλο Κλαυδιανό,     εφ. Εποχή 

Αντί να τίθεται ως πρώτιστος στόχος η σταθεροποίηση της ελληνικής 
οικονομίας, ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη της, οι δανειστές 
έχουν ήδη από τον Ιούλιο του 2015 συμφωνήσει με την Ελλάδα στο ποια 
θα είναι τα ποσά που θα αποπληρώνει, τα οποία είναι πολύ υψηλά, μέχρι το 2022 και μετά αυξάνονται περισσότερο

Απαγορευμένα χημικά φτάνουν έπειτα από δεκαετίες στο βυθό

Μολυσμένη άβυσσος

 
Ακόμα και τα πιο απομονωμένα οικοσυστήματα δέχονται τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας (Φωτογραφία: NOAA )

Λονδίνο
Χημικές ουσίες που έχουν απαγορευθεί από τη δεκαετία του 1970 ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον πυθμένα της Τάφρου των Μαριανών, το βαθύτερο σημείο της Γης, με τους ερευνητές να δηλώνουν έκπληκτοι από τα επίπεδα των ρυπογόνων ουσιών σε τόσο βαθιά οικοσυστήματα.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου την Εθνική Οδός στο ύψος του Αιγινίου                                  Aνακοινώνεται ότι θα πραγματοποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.) από Ανισόπεδο Κόμβο Μεθώνης – Αγαθούπολης (462ο χιλιόμετρο) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κλειδίου (474ο χιλιόμετρο) και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανέγερσης της γέφυρας στον Ανισόπεδο Ημικόμβο Αιγινίου (468ο χιλιόμετρο).

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Τρίτη 14/2 στις 3:00 μμ.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει 
στις 14 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Απίστευτες σκηνές στην παγωμένη λίμνη της Καστοριάς- Αρκούδα σκοτώνει κύκνο και δέχεται επίθεση από αετό [photos & vid]

ΔΙΑΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΖΩΑ
Νέα επίσκεψη της αρκούδας στην παγωμένη λίμνη της Καστοριάς. Το 
νεαρό αρσενικό έκανε την εμφάνισή του ξανά χθες νωρίς το απόγευμα 
στη νότια πλευρά της πόλης και «πιάστηκε» να βολτάρει στην επιφάνεια της παγωμένης λίμνης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι ειδικοί επιστήμονες του Αρκτούρου, η Εταιρία Περιβάλλοντος Καστοριάς, υπάλληλοι του δασαρχείου και η αστυνομία, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες ηρεμίας και το ζώο να οδηγηθεί έξω από τη λίμνη και εκτός κατοικημένης περιοχής.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Σε 18 πόλεις ( και στην Κατερίνη) επεκτείνονται τα δίκτυα φυσικού αερίου

Σε 18 πόλεις, περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά και 11.000 επιχειρήσεις, επεκτείνονται τα δίκτυα φυσικού αερίου, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της νεοσύστατης Εταιρίας Διανομής (ΕΔΑ) Λοιπής Ελλάδας, θυγατρικής της ΔΕΠΑ.Η εταιρία δημιουργήθηκε σε εφαρμογή της νομικής υποχρέωσης για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων διανομής από τις λοιπές δραστηριότητές της ΔΕΠΑ έως την 1η Ιανουαρίου 2017 και «κληρονόμησε» από αυτήν, δίκτυα διανομής και βιομηχανικές περιοχές σε 12 πόλεις στην Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Πρώην στέλεχος ΔΝΤ: Το Ταμείο να διαγράψει το ελληνικό χρέος


Αποτέλεσμα εικόνας για δντ

Να διαγράψει το δημόσιο χρέος και να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο οικονομολόγος και πρώην στέλεχος του Ταμείου, Ασόκα Μόντι, σε άρθρο του στο Bloomberg.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Αστυνομικοί συνοδεύουν την 6χρονη Ρούμπι Μπρίτζις, το πρώτο έγχρωμο παιδί που πήγε σε σχολείο λευκών.

 Την «υποδέχθηκαν» με παιδικό φέρετρο και κατάρες. 
50 χρόνια μετά την υποδέχθηκαν στον Λευκό Οίκο 

 Η 6χρονη Ρούμπι Μπρίτζις ήταν το πρώτο έγχρωμο παιδί που πέρασε το κατώφλι σε σχολείο λευκών. Την συνόδευαν τρεις αστυνομικοί, για να την προστατέψουν. Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθεί για την κρατική απόφαση, που επέτρεπε σε μαύρους να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους λευκούς. 

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Τα μπουκάλια των μεθυσμένων Ρώσων που ο ωκεανός μετέτρεψε σε βότσαλα [ΦΩΤΟ]


Το Ussuri Bay στη Ρωσία ήταν κάποτε -επί Σοβιετικής Ένωσης- 
χωματερή όπου τα φορτηγά άδειαζαν παλιά γυάλινα μπουκάλια και πιάτα.
Αλλά χάρη στη δύναμη της φύσης, ο κόλπος που βρίσκεται κοντά στο 
Βλαδιβοστόκ, μεταμορφώθηκε σε μια από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες του κόσμου.
Τα κύματα του Βόρειου Ειρηνικού έπλυναν με την πάροδο των ετών τα σπασμένα μπουκάλια (μπίρας, κρασιού και βότκας) και τα μετέτρεψαν σε εκατομμύρια (πλέον, καθόλου αιχμηρά) πολύχρωμα «βότσαλα».

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Το γαρ πολύ της θλίψεως .....κ. Κωνσταντόπουλε Μια οφειλόμενη απάντηση στον πρώην υφυπουργό Υγείας

                                            από τον Αντώνη Δ. Μάντζιο,    οικονομολόγο,    πρώην
  δημοτ. σύμβουλο Κατερίνης
                                                  
             


Με έκπληξη και μεγάλη λύπη διάβασα σε τοπικό blog  http://lefteria.blogspot.gr/2017/01/blog-post_8649.html  το σχόλιο του πρώην υφυπουργού - βουλευτή και νυν πολιτευτή της Ν.Δ. στην Πιερία κ. Γ. Κωνσταντόπουλου σχετικά με ανάρτησή μου, στην οποία έγραφα αυτό που είναι διαπίστωση του καθενός, ότι δηλαδή η Ν.Δ. επί χρόνια και με υφυπουργό τον ίδιο δεν κατάφερε να λειτουργήσει την ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας και το κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.  http://lefteria.blogspot.gr/2017/01/blog-post_8447.html
Και ένιωσα έτσι γιατί ο πολιτικός οφείλει να δίνει απαντήσεις για πράξεις και παραλείψεις του ως υπόλογος στο λαό που εκπροσώπησε και όχι να χρησιμοποιεί υβριστικές και απαξιωτικές εκφράσεις προσπαθώντας να μειώσει τον συνομιλητή του.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, Δευτέρα 30/1 στις 17:30 μμ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούμε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Ο ΔΟΛ και η Εθνική Σχιζοφρένεια


Καλούμε την κυβέρνηση». Ετσι ξεκινούσε ένα κείμενο που υπέγραψαν
το Σαββατοκύριακο «εκατοντάδες πρόσωπα της Επιστήμης, του
Πολιτισμού, της Τέχνης» ζητώντας να επιδειχθεί «η επιβαλλόμενη ευαισθησία απέναντι σε έναν ιστορικό Δημοσιογραφικό Οργανισμό» ώστε να σωθεί το Συγκρότημα Λαμπράκη από την πτώχευση.

Αν η κυβέρνηση, πρωτίστως, δεν έκανε τίποτα, θα έστελνε στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους, κατέληγε η ίδια ανακοίνωση, αφήνοντας συγχρόνως μια «νέα ανοιχτή πληγή στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην Παιδεία και στα Γράμματα που πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία».

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Να γίνει επιτέλους κάτι και για τους Ρομά της Κατερίνης

             
                   του Αντώνη Δ. Μάντζιου, οικονομολόγου,
                               πρώην δημοτικού συμβούλου Κατερίνης
Σύμφωνα με προχθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνάντηση εργασίας με τις Περιφέρειες και με σκοπό την παρουσίαση της νεοσυσταθείσας Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση που εκπόνησε ήδη η Ειδική Γραμματεία και η τυπολογική κατάταξη των 370 οικισμών/καταυλισμών Ρομά σε τρεις κατηγορίες:

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης την Τετάρτη 18/1/2017, στις 18:30 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Δ/νση Δασών Πιερίας: Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη

Δασικός χάρτης της Π.Ε. Πιερίας, εκτός των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κατερίνης, Μακρυγιάλου, Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης.


Από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με την 178/13-1-2017 (ΑΔΑ:73ΔΑΟΠ1Υ-ΝΑ5) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Δημήτρης Βίτσας: «Πιαστήκαμε απροετοίμαστοι…

Αποτέλεσμα εικόνας για μορια πρόσφυγες

«Πιαστήκαμε απροετοίμαστοι… Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ειδικά για τη Μόρια, να δικαιολογούμαστε» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, αναφερόμενος στη στάση του κρατικού μηχανισμού που ασχολείται με το προσφυγικό.

Βιομηχανίες αυξάνουν τα κέρδη τους με το αίμα των αλόγων

Βιομηχανίες αυξάνουν τα κέρδη τους με το αίμα των αλόγων

Τοποθετούν μηχανήματα αφαίμαξης σε έγκυα άλογα. Τους αποστερούν το αίμα τους. Κάποια εξασθενούν τόσο που λιποθυμούν και ξεψυχούν. Γιατί τόση βαρβαρότητα;

Πίσω από τον βιομηχανικό βασανισμό εκατοντάδων αλόγων βρίσκονται μεγάλες ευρωπαϊκές - κι όχι μόνο - εταιρείες τροφίμων και φαρμάκων. Ο στόχος είναι μια συγκεκριμένη ορμόνη που προέρχεται από το αίμα των εγκύων αλόγων.